I samarbete med
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bolån med grön rabatt till dig som köper solceller

Bolåneräntor från 1,04 % - 2,10 % (effektiv ränta). Ansök enkelt online och få svar direkt.
Kreditgivare: Skandiabanken AB (publ)

Bolån med grön rabatt till dig som köper bergvärme

Bolåneräntor från 1,04 % - 2,10 % (effektiv ränta). Ansök enkelt online och få svar direkt.
Kreditgivare: Skandiabanken AB (publ)

Hemmas räntor*

1 år................................
3 mån............................
2 år................................
3 år................................
5 år................................

1,04%
1,14%
1,19%
1,34%
1,59%

*Tabellen utgår från vår lägsta bolåneränta för respektive bindningstid. Våra räntor är beroende av belåningsgrad, lånestorlek och bindningstid.

kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?
Ring 010 - 344 77 00 så får du prata med en av våra bolånespecialister.

så enkelt är det

Flytta ditt bolån
i tre snabba steg

1
.
Ansök enkelt online

Fyll i ansökan och signera med BankID. Det tar bara ett par minuter. Oroa dig inte, du binder dig inte vid någonting.

2
.
Få svar direkt

Vår ambition är att ge besked inom några minuter. Därefter kompletterar du med amorteringsunderlag och signerad solcellsoffert på minst 4,5 kW.

3
.
Signera lånehandlingarna

Acceptera erbjudandet, välj låneupplägg och signera lånehandlingar. Skandia fixar flytten av lånet. Har du ansökt om tilläggslån för solceller betalas det ut samtidigt som flytten.

Jag vill veta mer

Hemma erbjuder bostadskrediter i samarbete med Skandia. Utgivare av bolån i Skandiakoncernen är Skandiabanken Aktiebolag (publ), 106 55 Stockholm. Org.nr 516401-9738. Säte: Stockholm. Hemmas bolåneerbjudande riktar sig till hushåll som investerar i solceller, samt till hushåll i fastigheter med energiklass A. När du byter bolån via Hemma kan du samtidigt utöka ditt bolån för att finansiera dina solceller. Minimikravet är en solcellsinstallation på minst 4,5 kW som får vara max 12 månader gammal (inom 12 mån från slutfakturan skall ansökan kommit in till Hemma). Vi erbjuder bolån upp till 85% belåningsgrad för villor och fritidshus med 1,04%-2,10% effektiv ränta. Räntan är beroende av belåningsgrad, lånestorlek och bindningstid.

Räntor och räkneexempel

Förmedlarinformation

kontakta oss

Har du frågor eller funderingar?
Ring 010 - 344 77 00 så får du prata med en av våra bolånespecialister.

så enkelt är det

Flytta ditt bolån
i tre snabba steg

1
.
Ansök enkelt online

Fyll i ansökan och signera med BankID. Det tar bara ett par minuter. Oroa dig inte, du binder dig inte vid någonting.

2
.
Få ett snabbt svar

Vår ambition är att ge besked inom några minuter. Därefter kompletterar du med amorteringsunderlag och signerad bergvärmeoffert.

3
.
Signera lånehandlingarna

Acceptera erbjudandet, välj låneupplägg och signera lånehandlingar. Skandia fixar flytten av lånet. Har du ansökt om tilläggslån för bergvärme betalas det ut samtidigt som flytten.

Jag vill veta mer

Hemma erbjuder bostadskrediter i samarbete med Skandia. Utgivare av bolån i Skandiakoncernen är Skandiabanken Aktiebolag (publ), 106 55 Stockholm. Org.nr 516401-9738. Säte: Stockholm. Hemmas bolåneerbjudande riktar sig till hushåll som investerar i förnybar energi, samt till hushåll i fastigheter med energiklass A. När du byter bolån via Hemma kan du samtidigt utöka ditt bolån för att finansiera solceller eller bergvärme. Minimikravet är en solcellsinstallation på minst 4,5 kW som får vara max 12 månader gammal eller utbyte eller nyinstallation av bergvärmepump. Vi erbjuder bolån upp till 85% belåningsgrad för villor och fritidshus med 1,04%-2,10% effektiv ränta. Räntan är beroende av belåningsgrad, lånestorlek och bindningstid.

Räntor och räkneexempel

Förmedlarinformation

Frågor och svar

Kan jag lösa mina bundna lån?

Ja, du har alltid rätt att lösa ett bolån innan räntebindningstiden gått ut. Då får du betala något som heter ränteskillnadsersättning. Du kan få en ungefärlig uppgift om vad det kostar på www.konsumenternas.se. Ibland lönar det sig att lösa ditt nuvarande lån i förtid och teckna ett nytt om du kan få en lägre ränta. När du tecknar ett nytt lån kan du utöka det för att täcka kostnaden för ränteskillnadsersättningen.

Påverkas min amortering när jag byter bolåneleverantör?

Du har alltid rätt att behålla amorteringsvillkoren på ditt nuvarande lån när du byter bolåneleverantör. Vill du utöka ditt lån, för att till exempel betala för solceller, kan du välja att amortera det nya lånet separat på 10 år. På så sätt påverkas inte amorteringen på nuvarande lån.

Vad är ett amorteringsunderlag?

Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga ett så kallat amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan. Ett amorteringsunderlag visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt nuvarande lån. Om lånet är tecknat efter den 1 juni 2016 visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den värderingen är giltig

Hur får jag tag i mitt amorteringsunderlag?

Du behöver själv kontakta din nuvarande bank för att få amorteringsunderlaget och sedan ladda upp det via mina sidor eller skicka in det till oss per mail (info@hemma.se).

Nedan finner du telefonnummer till bankernas kundservice dit du kan ringa för att få ditt amorteringsunderlag skickat till dig.

• Swedbank: 0771-22 11 22
• Nordea: 0771-22 44 88
• Handelsbanken: 0771-77 88 99
• SEB: 0771-23 75 00
• SBAB: 0771-45 30 00
• Danske Bank: 0752-48 45 42
• Länsförsäkringar Bank: 0771-666 555
• Skandia: 0771-55 55 00
• Bluestep: 0770-18 82 75

Hos de flesta bankerna kan du även logga in för att skicka ett säkert meddelande till kundservice.

Har du bolån hos SBAB kan du logga in på internetbanken och ladda ner amorteringsunderlaget som en pdf-fil.

Behöver jag ta ut nya pantbrev?

Ska du flytta ditt nuvarande lån behövs inga nya pantbrev. Ska du utöka lånet kan du behöva ta ut ett nytt. Finns det redan befintliga pantbrev i fastigheten som motsvarar lånebeloppet behövs inget nytt pantbrev utfärdas. Är däremot lånebeloppet högre än befintliga pantbrev måste nytt pantbrev utfärdas för att matcha lånebeloppet.

Kostnaden för ett nytt pantbrev är 2% av uttaget pantbrevsbelopp samt en expeditionsavgift på 375 kr.

Pantbrev utfärdas som ett bevis för att en inteckning har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning, ägararkivet. Ett pantbrev är en säkerhet för den som ger ut bostadslånet.

Hur görs värderingen av min fastighet?

När vi tar emot en ansökan görs automatiskt en statistisk värdering av din fastighet. Du behöver alltså inte skicka in ett värdeutlåtande till oss. Är du inte nöjd med den statistiska värderingen finns det möjlighet att komplettera med en manuell värdering.


Hur lång tid tar det från ansökan till att lånet betalas ut?

När ansökan är komplett med amorteringsunderlag och godkänd offert tar det normalt 1-2 veckor innan pengarna är på kundens konto.


Visa fler frågor och svar

Vilken typ av bostad kan jag belåna?

Via Hemma kan du belåna villor och fritidshus som redan har installerat, eller som ska installera, en solcellsinstallation på minst 4,5 kW. Solcellsinstallationen får vara högst 12 månader gammal,

Du kan även belåna villor eller fritidshus som har energiklass A.

Vad är belåningsgrad och varför påverkar den min ränta?

Vilken bolåneränta vi erbjuder bestäms av din belåningsgrad. Belåningsgraden är en procentsats som visar hur stort bolånet är i jämförelse med bostadens värde. En låg belåningsgrad innebär en mindre riskexponering och är därför ofta förknippat med en lägre ränta.

Vilken ränta kan Hemma erbjuda?

Hemma har genom sitt samarbete med Skandia en transparent räntemodell där din belåningsgrad styr vilken ränta du får.

Läs mer om bolåneräntor och räkneexempel.

Vilka räntebindningstider erbjuder ni?

Hemma har genom sitt samarbete med Skandia möjlighet att erbjuda bolån med olika räntebindningstider.

Hos Skandia kan du välja att binda räntan i tre månader, ett, två, tre eller fem år. För lån med bunden ränta är räntesatsen densamma under hela räntebindningsperioden och följer därför inte med eventuella ränteuppgångar eller nedgångar under bindningsperioden. Du kan välja att dela upp ditt lån i flera olika räntebindningsperioder.

Vad innebär amorteringskravet?

Från och med den 1 juni 2016 ska nya bolån med en belåningsgrad över 50% amorteras.

Vid belåningsgrad över 70% ska lånet amorteras med minst 2% av bostadens totala låneskuld per år.

Vid belåningsgrader som överstiger 50% men inte 70% ska lånet amorteras med minst 1% av bostadens totala låneskuld

Om du fr.o.m. mars 2018 tar ett nytt bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster före skatt, ska 1% av lånet amorteras årligen utöver kravet som beror på bostads värde. Som mest kan du alltså behöva amortera 3% varje år

Har du ett befintligt bolån som är taget innan 1 juni 2016 och ansöker om att utöka bolånet och då hamnar över 50% belåningsgrad kan du välja att amortera hela bolånet enligt de nya amorteringsreglerna eller att amortera ner den utökade delen på 10 år.

När kan jag få lånet amorteringsfritt?

Om du med nuvarande bolån inklusive Hemmas gröna tilläggslån har en belåningsgrad på 50% eller lägre så kan du få tilläggslånet amorteringsfritt.

Om det finns särskilda skäl kan långivaren bevilja amorteringsfrihet under en period. Sådana särskilda skäl är exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. Som huvudregel ska ett undantag vara tillfälligt och det ska utvärderas regelbundet av långivaren. Skulle de särskilda skälen finnas kvar under lång tid kan långivaren bevilja dig undantag i flera år.

Hur länge gäller värderingen som ligger till grund för amorteringen?

Värderingen som ligger till grund för det eventuella amorteringskravet gäller i 5 år. Efter det kan värderingen uppdateras.

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive alla avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift och räknas som en årlig ränta på hela lånebeloppet. Du som kund kan jämföra den effektiva räntan mellan olika banker för att enkelt se om kostnaden skiljer sig.

Vilka är Hemma?

Hemma är ett bostadskredinstitut specialiserat på grön finansiering. Vi vill accelerera den gröna omställningen av bostäder genom att göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart boende. Hemma säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta.

Vilka är Hemmas öppettider?

Våra öppettider är 09.00-16.00 på vardagar. Vårt telefonnummer är 010-344 77 00. Du kan även nå oss via e-post på kundservice@hemma.se.

Hur skiljer sig Hemma från en bank?

Som bostadskreditinstitut har Hemma bara rätt att bevilja bolån samt även att förmedla bolån. Vi får inte låna in pengar från allmänheten (t.ex. i form av kontohållning) så som banker gör vid sidan av sin bolåneverksamhet. En bank brukar ju erbjuda både kreditkort, lönekonto, sparkonto och bolån. Detta gör att prissättningen ofta blir otydlig hos en bank, då man inte vet vilken del av det paket man betalar vad för. Hos oss på Hemma är det bara bolån som gäller och det är det enda man betalar för. Samtidigt har vi lika strikta regler och tillsynskrav som en bank när det kommer till just bolånen. Vi står också under Finansinspektionens tillsyn och lyder under Konsumentkreditlagen samt Lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Har Hemma några kontor?

Vi har kontor i Stockholm och Malmö och tar emot kunder via telefon och e-post. Vi har dock inget kontor där vi kan ta emot kundbesök.

Om jag inte är nöjd vart vänder jag mig?

Om du inte är nöjd med Hemma och våra tjänster kan du höra av dig till oss, antingen via telefon på 010 - 344 77 00 eller via e-post till klagomal@hemma.se.

Läs mer på www.hemma.se/klagomal

Dina åsikter är väldigt viktiga för oss!

Vad är skuldkvot?

Skuldkvoten är ett hushålls totala skulder i förhållande till bruttoårsinkomsten.

Vad händer om jag inte kan betala mitt lån?

Lån som inte betalas kan snabbt växa till stora problem, men det finns hjälp att få. Kontakta din kreditgivare direkt om du får problem.

Ibland händer det saker i livet som gör att ekonomin förändras. Exempelvis arbetslöshet eller sjukdom kan göra att det blir svårt att betala lånen i den takt som planerats.

Hör av dig till din kreditgivare för att se om det finns sätt att få ordning på din ekonomi för att du ska slippa hamna hos Kronofogden. Du kan eventuellt ha möjlighet att betala tillbaka mindre per månad, eller få uppehåll med avbetalningarna ett tag. Om du vill ha mer hjälp kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Om du inte betalar ett lån i tid startas i regel en process med tre steg:
• Först får du påminnelser om att du har en obetald räkning.
• Om du inte betalar skickas ditt ärende till Kronofogden.
• Kronofogden kan göra en utmätning där de säljer dina tillgångar för att få in pengar.

Om du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden får du ofta också en betalningsanmärkning hos olika kreditupplysningsföretag. Om du har en anmärkning kan du få svårt att till exempel låna pengar, få telefonabonnemang eller hyreskontrakt på bostad i framtiden. En betalningsanmärkning för en privatperson brukar finnas kvar i 3 år.

Vad innebär skuldsanering?

Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta privatpersoner att kunna reducera sina skulder till en nivå där de kan klara av att betala dem inom överskådlig tid. Den regleras av Skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten är den instans som ska pröva om en person kan få skuldsanering.

För mer information och hjälp kring skuldsanering kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare eller Kronofogden.

Hemma - ett tryggt val

Hemma är ett bostadskredinstitut specialiserat på grön finansiering. Vi vill accelerera den gröna omställningen av bostäder genom att göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart boende. Hemma säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta.

Hemma står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att det är precis lika tryggt att ta ett lån via Hemma som hos din vanliga bank. Med Hemma behöver du inte byta bank, bara bolåneleverantör.

Vi har designat Hemma med klimatet och dig som kund i fokus. Resultatet är ett hållbart, billigt och enkelt bolån som både vi, våra partners och våra kunder kan vara stolta över.

Therese

Grundare av Hemma
Therese Ruth