Finansiera solcellerna med Hemmas gröna tilläggslån

Funderar du på att investera i solceller? Vi erbjuder ett grönt tilläggslån från 1,09 procent ränta med säkerhet i din fastighet. Inga avgifter. Inget krångel.

Intresseanmälan
ett samarbete mellan:
Vi vill skapa ekonomiska incitament för hushåll att investera i energieffektivisering och förnybar energi. För att klara klimatmålet är det viktigt att omställningen av befintliga byggnader tar fart. Just nu erbjuder vi Öresundskrafts kunder ett grönt tilläggslån med attraktiv ränta för finansiering av solceller. Om du vill ta del av erbjudandet, kontakta Hemmas kundservice på 010 - 344 77 00 eller via kundservice@hemma.se
Så funkar det

Ansök om tilläggslån i
tre snabba steg

1
.
Fyll i ansökan

Logga in och fyll i ansökan. Signera med BankID. Du binder dig inte till något. Har du frågor kan du alltid ringa vår kundservice på 010 - 344 77 00.

2
.
Få ett erbjudande

Efter en kreditbedömning får du ett erbjudande. Logga in för att ta del av erbjudandet och acceptera genom att signera med BankID.

3
.
Utbetalning sker efter installation

När solcellerna är installerade loggar du in och laddar du upp en kopia av fakturan från Öresundskraft på Mina Sidor. Lånet betalas ut till det konto du angivit.

Fyll i ansökan
Så mycket kostar det

Låg ränta. Till dig som investerar i hållbart boende.

Kreditbelopp

Månadskostnad

Totalt att återbetala

50 000

440 kr

52 748kr

100 000

880 kr

105 495kr

200 000

1 760 kr

210 991 kr

Kreditbelopp

Månadskostnad

Totalt att återbetala

50 000

162 kr

58 198 kr

100 000

323 kr

116 395kr

200 000

647 kr

232 791 kr

Så här har vi räknat Lånet amorteras i sin helhet med rak amortering under lånets löptid. Räntan är rörlig. I räkneexemplet har vi utgått från dagens ränta (per september 2020) om 1.09% (effektiv ränta blir då 1.10%) under hela lånets löptid. Vi tar inte ut någon aviseringsavgift eller uppläggningsavgift.

Frågor och svar

Behöver jag vara kund hos Hemma för att ansöka om det gröna tilläggslånet?

Nej. Du behöver inte vara kund hos Hemma för att ansöka. Kontakta Hemmas kundservice på 010-344 77 00 så guidar vi dig.

Behöver jag göra något med mitt befintliga bolån?

Nej. Du behöver inte göra något med befintliga bolån eller byta bank. Det gröna tilläggslånet är precis som det låter, ett tilläggslån utöver eventuella befintliga lån med syfte att finansiera en grön investering i solceller.

Vad krävs för att jag ska få Hemmas gröna tilläggslån?

• Du behöver en offert på solceller på minst 2,5 kW från Öresundskraft.
• Du behöver ha en belåningsgrad på högst 70% inklusive tilläggslånet.
• Du behöver klara en sedvanlig kreditbedömning.

Hur mycket får jag låna?

Du får låna upp till 250 000 kronor så länge din totala belåningsgrad inte överstiger 70%.

När får jag lånet utbetalt?

Hemma betalar ut ditt lån när solcellerna är installerade enligt offert. När du fått en faktura från Öresundskraft kontaktar du Hemma och begär utbetalning av ditt lån.

Finns det några övriga avgifter utöver ränta och amortering?

Vi har inga övriga avgifter såsom aviavgift eller uppläggningsavgift eftersom lånet hos Hemma betalas vi autogiro.

Finns existerande pantbrev som kan nyttjas som säkerhet för lånet tillkommer ingen ytterligare kostnad.

Vid uttag av nya pantbrev tar Lantmäteriet ut en stämpelskatt om 2% av pantbrevsbeloppet samt en expeditionsavgift om 375 kr. Stämpelskatten och lantmäteriavgifter kan antingen adderas till lånet eller betalas separat på första låneavin.

Visa fler frågor och svar

Vilka är Hemma?

Hemma är ett bostadskreditinstitut specialicerat på gröna bolån. Hemma är grundat på idén att skapa ekonomiska incitament för hushåll att investera i hållbarhet och bo mer klimatsmart.

Är det lika tryggt att ta bolån hos Hemma som hos en vanlig bank?

Hemma är ett bostadskreditinstitut och ger ut ett helt vanligt bolån precis som vilken bank som helst. Vi har tillstånd av Finansinspektionen och står under samma konsumentskyddsregler som en bank och kan ge ut lika trygga och säkra bolån.

Hur skiljer sig Hemma från en bank?

Som bostadskreditinstitut har Hemma bara rätt att bevilja bolån. Vi får inte låna in pengar från allmänheten (t.ex. i form av kontohållning) så som banker gör vid sidan av sin bolåneverksamhet. En bank brukar ju erbjuda både kreditkort, lönekonto, sparkonto och bolån.

Detta gör att prissättningen ofta blir otydlig hos en bank, då man inte vet vilken del av det paket man betalar vad för. Hos oss på Hemma är det bara bolån som gäller och det är det enda man betalar för. Samtidigt har vi lika strikta regler och tillsyns som en bank när det kommer till just bolånen, vi står också under Finansinspektionens tillsyn och lyder under Konsumentkreditlagen samt Lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Vilka är era öppettider?

Våra öppettider är 09.00-16.00 på vardagar. Vårt telefonnummer är 010-344 77 00. Du kan även nå oss via e-post på kundservice@hemma.se.

Har ni några kontor?

Vi har kontor i Stockholm och Malmö och tar emot kunder via telefon och e-post. Vi har dock inget kontor där vi kan ta emot kundbesök.

Vad är ett Grönt Tilläggslån?

Ett grönt tilläggslån är en bolåneprodukt för dig som vill investera i ett mer hållbart boende med säkerhet i din fastighet. Eftersom du är med och bidrar till klimatomställningen kan vi ge dig en riktigt bra ränta.

Hur lång löptid har det gröna tilläggslånet?

Du kan välja löptid på tio (10) eller trettio (30) år. Den legala löptiden ska inte sammanblandas med räntebindningstiden. Hemma erbjuder för närvarande bara räntebindningstid på tre (3) månader.

Om jag inte är nöjd vart vänder jag mig?

Om du inte är nöjd med Hemma och våra tjänster kan du höra av dig till oss, antingen via telefon på 010 - 344 77 00 eller via e-post till klagomal@hemma.se

Dina åsikter är väldigt viktiga för oss!

Kan jag återbetala mitt bolån när jag vill?

Ja, du kan när du vill återbetala ditt lån hos Hemma utan extra kostnad.

Vilken ränta kan Hemma erbjuda?

Vi erbjuder alla kunder med samma belåningsgrad samma ränta (upp till 60% respektive upp till 70% belåningsgrad). Det innebär att gamla kunder och nya kunder får samma låga ränta när räntorna läggs om. Du behöver aldrig lägga tid på att bevaka dina rabatter eller oroa dig för att räntan läggs om till en högre nivå än vad som gäller för nya kunder. Räntor med 3 månaders löptid läggs om var tredje månad. När du ansöker om ett nytt lån hos oss får du den räntan som gäller på utbetalningsdagen.

Varför är bara 70% belåningsgrad tillåtet?

Hemma har valt att endast erbjuda en belåningsgrad på upp till 70% av marknadsvärdet för bostaden. Detta är för att vi ska kunna erbjuda en låg ränta till dig som kund.

På sikt hoppas vi kunna erbjuda en belåningsgrad på upp till 85%.

Hur bestäms min bolåneränta?

Vilken bolåneraänta du får hos oss bestäms av din belåningsgrad. Belåningsgraden är en procentsats som visar hur stort bolånet är i jämförelse med bostadens värde. En låg belåningsgrad innebär en mindre riskexponering och är därför ofta förknippat med en lägre ränta.

I dagsläget erbjuder vi vår lägsta ränta till kunder med en belåningsgrad upp till 60%.

Vad är effektiv ränta?

Den effektiva räntan visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive alla avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift och räknas som en årlig ränta på hela lånebeloppet. Du som kund kan jämföra den effektiva räntan mellan olika banker för att enkelt se om kostnaden skiljer sig.

Vilken typ av bostad kan jag belåna?

Du kan endast belåna den bostad där du är folkbokförd (småhus, villa, eller en lägenhet i en bostadsrättsförening).

Bolånet får inte överstiga en belåningsgrad på 70% av marknadsvärdet på bostaden.

Vad innebär amorteringskravet?

Från och med den 1 juni 2016 ska nya bolån med en belåningsgrad över 50% amorteras.

Vid belåningsgrad över 70% ska lånet amorteras med minst 2% av bostadens totala låneskuld per år.

Vid belåningsgrader som överstiger 50% men inte 70% ska lånet amorteras med minst 1% av bostadens totala låneskuld

Om du fr.o.m. mars 2018 tar ett nytt bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster före skatt, ska 1% av lånet amorteras årligen utöver kravet som beror på bostads värde. Som mest kan du alltså behöva amortera 3% varje år

Har du ett befintligt bolån som är taget innan 1 juni 2016 och ansöker om att utöka bolånet och då hamnar över 50% belåningsgrad kan du välja att amortera hela bolånet enligt de nya amorteringsreglerna eller att amortera ner den utökade delen på 10 år.

Vad är ett amorteringsunderlag?

Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga ett så kallat amorteringsunderlag om du vill utöka eller flytta ditt bolån från en bank till en annan. Ett amorteringsunderlag visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt nuvarande lån. Om lånet är tecknat efter den 1 juni 2016 visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den värderingen är giltig.

Du behöver själv kontakta din nuvarande bank för att få amorteringsunderlaget och sedan ladda upp det via mina sidor eller skicka in det till oss per mail (info@hemma.se).

Nedan finner du telefonnummer till bankernas kundservice dit du kan ringa för att få ditt amorteringsunderlag skickat till dig.

• Swedbank: 0771-22 11 22
• Nordea: 0771-22 44 88
• Handelsbanken: 0771-77 88 99
• SEB: 0771-23 75 00
• SBAB: 0771-45 30 00
• Danske Bank: 0752-48 45 42
• Länsförsäkringar Bank: 0771-666 555
• Skandiabanken: 0771-55 55 00
• Bluestep: 0770-18 82 75

Hos de flesta bankerna kan du även logga in för att skicka ett säkert meddelande till kundservice.

Har du bolån hos SBAB kan du logga in på internetbanken och ladda ner amorteringsunderlaget som en pdf-fil.

När kan jag få lånet amorteringsfritt?

Om du med nuvarande bolån inklusive Hemmas gröna tilläggslån har en belåningsgrad på 50% eller lägre så kan du få tilläggslånet amorteringsfritt.

Om det finns särskilda skäl kan långivaren bevilja amorteringsfrihet under en period. Sådana särskilda skäl är exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. Som huvudregel ska ett undantag vara tillfälligt och det ska utvärderas regelbundet av långivaren. Skulle de särskilda skälen finnas kvar under lång tid kan långivaren bevilja dig undantag i flera år.

Finns det några krav på värderingen av bostaden?

I samband med din ansökan utförs en statistisk värdering via UC Bostad. Den statistiska värdering tar inte hänsyn till specifika detaljer kopplad till just din bostad och kan därför skilja sig från det värde som du som kund förväntat dig. Du har alltid rätt att själv bekosta en värdering. Värdering-en ska utföras av en värderingsman auktoriserad av Samfundet för Fastighetsekonomi, eller av en för affären oberoende fastighetsmäklare som är medlem i Fastighetsmäklarförbundet eller Mäklarsamfundet. Värderingen får maximalt vara 3 månader gammal. värderingsunderlag kommer att jämföras med den statistiska värderingen och justering av värdet kan förekomma.

Hemma äger rätt att besluta om den pantsatta egendomens värde efter den värderingsmodell och metod som Hemma vid var tid tillämpar.

Hur länge gäller värderingen som ligger till grund för amorteringen?

Värderingen som ligger till grund för det eventuella amorteringskravet gäller i 5 år. Efter det kan värderingen uppdateras.

Vad är skuldkvot?

Skuldkvoten är ett hushålls totala skulder i förhållande till bruttoårsinkomsten.

Vad är pantbrev?

Pantbrev utfärdas som ett bevis för att en inteckning har gjorts hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning, ägararkivet. Ett pantbrev är en säkerhet för den som ger ut bostadslånet.

Finns det redan befintliga pantbrev i fastigheten som motsvarar lånebeloppet behövs inget nytt pantbrev utfärdas.

Är däremot lånebeloppet högre än befintliga pantbrev måste nytt pantbrev utfärdas för att matcha lånebeloppet.

Kostnaden för ett nytt pantbrev är 2% av uttaget pantbrevsbelopp samt en expeditionsavgift på 375 kr.

Vad händer om jag inte kan betala mitt lån?

Lån som inte betalas kan snabbt växa till stora problem, men det finns hjälp att få. Kontakta oss direkt om du får problem.

Ibland händer det saker i livet som gör att ekonomin förändras. Exempelvis arbetslöshet eller sjukdom kan göra att det blir svårt att betala lånen i den takt som planerats.

Hör av dig till oss om du får svårt att betala dina lån så att vi kan hjälpa dig. Tillsammans försöker vi hitta sätt att få ordning på din ekonomi och göra vad vi kan för att du ska slippa hamna hos Kronofogden. Du kan till exempel ha möjlighet att betala tillbaka mindre per månad, eller få uppehåll med avbetalningarna ett tag. Om du vill ha mer hjälp kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Om du inte betalar lånet i tid startas en process med tre steg:
• Först får du påminnelser om att du har en obetald räkning.
• Om du inte betalar skickas ditt ärende till Kronofogden.
• Kronofogden kan göra en utmätning där de säljer dina tillgångar för att få in pengar.

Om du får ett betalningsföreläggande från Kronofogden får du ofta också en betalningsanmärkning hos olika kreditupplysningsföretag. Om du har en anmärkning kan du få svårt att till exempel låna pengar, få telefonabonnemang eller hyreskontrakt på bostad i framtiden. En betalningsanmärkning för en privatperson brukar finnas kvar i 3 år.

Vad innebär skuldsanering?

Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta privatpersoner att kunna reducera sina skulder till en nivå där de kan klara av att betala dem inom överskådlig tid. Den regleras av Skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten är den instans som ska pröva om en person kan få skuldsanering.

För mer information och hjälp kring skuldsanering kan du kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare eller Kronofogden.

Vi vill leda den gröna omställningen av bostäder

Livet är fullt av tuffa beslut och ibland kan det vara svårt att veta vilka val som är bäst. Detta gäller inte minst klimatfrågan och vad du som konsument kan göra för att leva mer hållbart.

Vi vill driva den gröna omställningen genom att hjälpa hushåll bo mer hållbart. De flesta hus vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda. Så det är viktigt att omställningen tar fart för att vi ska nå klimatmålet. I dagsläget saknas ett grönt bolån som driver omställning av befintliga fastigheter. Genom vårt gröna bolån vill vi se till att det finns ordentliga ekonomiska incitament för hushåll att investera i energieffektivisering och förnybar energi.

Vi har designat Hemma med klimatet och dig som kund i fokus. Resultatet är ett hållbart, billigt och enkelt bolån som både vi och våra kunder kan vara riktigt stolta över.

Therese

Grundare av Hemma
Therese Ruth

Bo hållbart.
Spara pengar.