Vi vill bidra till ett hållbart samhälle.

Hemma är grundat på idén att skapa ekonomiska incitament för hushåll att investera i hållbarhet och bo mer klimatsmart. Även om det byggs nya energieffektiva bostäder så är det flesta byggnader vi kommer bo i år 2050 redan byggda. Därför är det viktigt att omställningen tar fart för att vi ska klara klimatmålen. I dagsläget saknas ett grönt bolån som driver omställning av befintliga byggnader. Det vill vi ändra på. Genom vårt gröna bolån ser vi till att det finns tydliga ekonomiska incitament för hushåll att investera i energieffektivisering och förnybar energi.

Team

Ett starkt team med bakgrund inom finans och tech.

VD och grundare
Therese Ruth
Therese Ruth är VD och grundare av Hemma. Therese har en bakgrund inom bank och finans med erfarenhet från ett flertal svenska storbanker och stor kunskap inom kreditgivning. Innan Hemma var hon kreditchef på Skandiabanken, Partner på Financial Compliance Group (FCG), Senior Credit Strategist på Svenska Handelsbanken samt har jobbat med Financial Restructuring and Recovery på Swedbank. Therese är civilekonom och har en MSc i Finans från Göteborgs Universitet.
CPO
Carl Westman
Carl Westman är produktchef på Hemma. Carl har en bakgrund från finans- och teknikbolag och stor erfarenhet av att bygga produkter och organisationer från grunden. Han är medgrundare till Kivra där han även varit CPO och CFO. Innan dess var han Lead Analyst på GE Capital och produktägare på Klarna. Carl är civilekonom och har en BSc i Finans från Linköpings Universitet.
Head of funding
Joel Strand
Joel Strand är t.f. vd för Hemmas fondförvaltare, Aeda Asset Management. Joel har en bakgrund inom bank och finans och stor kunskap om globala kapitalmarknader. Innan Hemma var Joel på Swedbank där han haft ett flertal roller inom Treasury och Risk. Joel är civilingenjör och nationalekonom och har en MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och en BSc i nationalekonomi från Linköpings universitet.

COO | CMO
Martin Ekenbäck
Martin Ekenbäck är COO & CMO på Hemma. Martin har en bakgrund som konsult samt har jobbat med att bygga nya organisationer och affärsområden i olika tillväxtbolag. Innan Hemma var han Business Development Director på Tink, Partner & Commercial Director på Nepa samt Associate på McKinsey & Company. Martin är civilingenjör och civilekonom och har en MSc i Industriell Ekonomi från Chalmers samt en BSc i Nationalekonomi från Göteborgs Universitet.
CTO
Mattias Karlsson
Mattias Karlsson är CTO på Hemma. Mattias har en bakgrund från teknik- och mjukvarubolag och erfarenhet inom utveckling av tekniska plattformar samt att leda utvecklar- och produktteam. Innan Hemma var han Head of Mobile and Data products på 3, Business Manager på Sony Ericsson samt Vice President på The Astonishing Tribe (TAT). Mattias är civilingenjör och har en MSc i Computer Science från Lunds Tekniska Högskola.

ordförande
Peter Sjunnesson
Peter Sjunnesson är styrelseordförande i Hemma i Sverige Holding AB och Hemma i Sverige AB. Peter är privatinvesterare med stor erfarenhet av styrelsearbete i finansbolag. Han är för närvarande även styrelseordförande i Alektum och Billogram. Peter har tidigare varit styrelseordförande i Klarna, VD i inkassobolagen Intrum Justitia och Lindorff samt styrelseledamot i Qliro.
ledamot
Ludvig Linge
Ludvig Linge är ledamot i Hemma i Sverige Holding AB och Hemma i Sverige AB. Ludvig är privatinvesterare med stor erfarenhet av styrelsearbete i en mängd teknikbolag. Han sitter för närvarande även i styrelse för Kivra, Elk, Propel Capital, Pacemaker och Trail. Ludvig är tidigare VD och medgrundare till The Astonishing Tribe (TAT) som sedermera köptes upp av Blackberry.
ledamot
Linda Samlin Höglund
Linda Samlin Höglund är ledamot i Hemma i Sverige Holding AB. Linda är CFO och General Partner på Luminar Ventures och har erfarenhet från ledande positioner i ett flertal teknik- och finansbolag. Hon har tidigare varit CFO på Grab, CFO på Klarna, CFO på Electronic Arts samt CFO och Vice VD på Dice.

ledamot
Eva-Lotta Berg Ljungström
Eva-Lotta Berg Ljungström är ledamot i Hemma i Sverige AB. Eva-Lotta är rådgivare och styrelseproffs med stor erfarenhet från finans- och teknikbolag. Hon sitter för närvarande även i styrelserna för Vässla och Waya Finance & Technology. Eva-Lotta är tidigare VD och Head of Financial Service (interim) på Qliro samt VD & General Manager på GE Capital Nordics.
Ordförande
Anders Johnsson
Anders Johnsson är ordförande i Aeda Asset Management AB. Anders är styrelseproffs med lång erfarenhet inom bank och finans. Han sitter för närvarande även som styrelseordförande i Carnegie Investment Bank samt i SealFX AB. Anders har tidigare verkat inom SEB under många år. Senast som chef för division Liv och Kapitalförvaltning och som medlem i SEB:s koncernledning.
Ledamot
Carl-Richard Häggman
Carl-Richard Häggman är ledamot i Aeda Asset Management AB. Carl-Richard är CFO & COO på Stravito och har stor erfarenhet från fintech sektorn. Han har tidigare varit Chief Risk Officer på iZettle, Head of Fraud New Markets på Klarna samt Head of Risk & Credit på Klarna.
ledamot
Johan Wigh
Johan Wigh är ledamot i Aeda Asset Management AB. Johan är Partner på Advokatfirman Törngren Magnell med stor erfarenhet inom bank och finans. Han sitter för närvarande även som styrelseledamot i SEB Investment Management. Johan har tidigare verkat inom East Capital. Senast som VD och tidigare även som COO och Legal Counsel.
ledamot
Ante Nilsson
Ante Nilsson är ledamot i Aeda Asset Management AB. Ante är rådgivare och styrelseproffs med lång erfarenhet inom bank och finans. Han är tidigare medgrundare och VD på Ambrosia Asset Management samt medgrundare och VD på Tanglin Asset Management.
Ledamot
Olof Sundblad
Olof Sundblad är ledamot i Aeda Asset Management AB. Olof är Head of Treasury and ALM på Luminor Group och har stor erfarenhet inom bank och finans samt kunskap om globala kapitalmarknader. Han är tidigare medgrundare och och VD för Fastighetshypotek i Sverige AB, Head of ALM på Swedbank samt IBD Associate Credit Suisse.

Hemma koncernen

Hemma i Sverige AB är ett bostadskreditinstitut med tillstånd att bedriva bostadsutlåning enligt Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.

Aeda Asset Management AB är en förvaltare som erbjuder institutionella investerare att investera i svenska bolån. Aeda Asset Management AB är en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och står under Finansinspektionens tillsyn.

Hemma i Sverige Holding AB (Org.nummer 559158-7513) är moderbolag och äger till 100% Hemma i Sverige AB (Org.nummer 559151-5944) samt Aeda Asset Management AB (Org.nummer 559172-5220). Aeda Asset Management AB äger till 100% Hemma i Sverige Fond 1 AB (Org.nummer 559193-8807).