Klagomål

Om du har ett klagomål kan du kontakta Hemma på någon av nedan kanaler:

Säkra meddelanden på Mina Sidor
Logga in här

E-post
klagomal@hemma.se

Brev till
Hemma i Sverige AB
Österlånggatan 18
111 31 Stockholm

Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt klagomål kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se.

Du kan också kontakta konsumentvägledaren i din kommun eller gå in på www.konsumenternas.se för information om rådgivning hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Tillbaka